จองตั๋วรถตู้สายใต้

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) หรือเรียกว่า “สถานีขนส่งสายใต้ใหม่” เป็นสถานที่ให้บริการรถทัวร์ประจำทาง ได้แก่ รถ บขส. และรถร่วม บขส. สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดในภาคใต้ และยังมีรถตู้เส้นทางต่าง ๆ ให้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากสายใต้ไปยังพื้นที่เขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี เป็นต้น

ปัจจุบันมีรถตู้บริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการภายในพื้นที่สายใต้ใหม่ ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทาง ดังนั้นท่านที่ต้องการจะจองตั๋วรถตู้สายใต้ใหม่ล่วงหน้า ในเส้นทางต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการออนไลน์ ท่านสามารถจองตั๋วรถตู้ผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รถตู้สายใต้ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

บริษัทเส้นทาง
กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัดสายใต้ – กาญจนบุรี
Kanchanaburi Expressสายใต้ – กาญจนบุรี
ระยองทัวร์ สายใต้ – ระยอง
Win Chang Kui Van สายใต้ – ประจวบคีรีขันธ์

สามารถเช็คเส้นทางที่เปิดจองตั๋วรถตู้ออนไลน์อัปเดทล่าสุด ! ได้จากระบบจองตั๋วรถตู้ออนไลน์

แผนที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่