ป้ายกำกับ: รถตู้ไปสายใต้

Posted in จองตั๋วรถมินิบัส

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี ) สถานีขนส่งสายใต้แห่งนี้ให้บริการรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปยังจั…

อ่านต่อ