รถตู้หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ

รถตู้หาดใหญ่ไปเกะหลีเป๊ะ

บริการจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้า เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางด้วยสายการบินต่าง ๆ มาลงยังสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้ จ.สตูลมากที่สุด ( จ.สตูล ไม่มีสนามบิน ) และเดินทางด้วยรถตู้จากหาดใหญ่ไปยังท่าเรือปากบารา ซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับการเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ

รถตู้หาดใหญ่ไปท่าเรือปากบารา

ปัจจุบันมีบริษัททัวร์ต่าง ๆ ได้เปิดให้บริการรถตู้เพื่อรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวจากหาดใหญ่ไปยังท่าเรือปากบารา ซึ่งเป็นบริการที่สร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะรถตู้จะเดินทางไปรับท่านยังจุดนัดพบต่าง ๆ เช่น สนามบินหาดใหญ่ สถานีรถไฟหาดใหญ่ เพื่อรับท่านขึ้นรถตู้และเดินทางไปยังท่าเรือปากบารา จ.สตูล

การเดินทางจากหาดใหญ่ไปเกาะหลีเป๊ะ มี 2 ขั้นตอน

  1. นั่งรถตู้จากหาดใหญ่ไปลงที่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล
  2. นั่งเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือปากบาราไปเกาะหลีเป๊ะ

ใช้เวลานั่งรถตู้และเรือเฟอร์รี่ ประมาณ 5 ชั่วโมง

รถตู้หาดใหญ่ไปเกะหลีเป๊ะ

ข่าวดี ! ท่านสามารถจองตั๋วรถตู้และตั๋วเรือเฟอร์รี่ สำหรับการเดินทางจากหาดใหญ่ไปเกาะหลีเป๊ะล่วงหน้าได้แล้ว เป็นรูปแบบการจำหน่ายตั๋วเดินทางร่วม คือ ตั๋วรถตู้ + ตั๋วเรือเฟอร์รี่

บริษัทที่เปิดให้บริการจองตั๋วรถตู้+ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ออนไลน์

บริษัท
บริษัท ดีทราเวล หาดใหญ่
บริษัท สตูล ปากบารา สปีดโบ๊ท คลับ
บริษัท จอลลี่ จำกัด
Sukhothai Tour Hat Yai
สมาร์ท เอ็น พลัส

จองตั๋วรถตู้ + ตั๋วเรือเฟอร์รี่ไปเกาะหลีเป๊ะ ออนไลน์

Powered by 12Go system

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากหาดใหญ่ไปเกาะหลีเป๊ะ ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง